Signifikanta

signifikanta

I socialpsykologin kallas familjemedlemmarna ”signifikanta andra”. De blir barnets första förebilder, och barnet, som inte har kunskap om något annat, anser att verkligheten är sådan som dessa ”signifikanta andra” beskriver den. Barnet påverkas av betydelsefulla personer i sin omgivning, föräldrar, syskon, kamrater. Signifikans är inom statistiken ett begrepp för att ange att ett observerat värde i en undersökning avviker från ett hypotetiskt värde eller annat jämförelsevärde så pass mycket att det inte beror på den statistiska osäkerheten (slumpen). Signifikant ska inte sammanblandas med signifikativ. Signifikans är centralt inom. Vad det innebär när man skriver signifikant skillnad. Hur man tolkar studier och bedömer om den signifikanta skillnaden faktiskt är praktisk användbar. signifikanta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *