Marknadsrisk

marknadsrisk

Marknadsrisk dvs risken för att förändringar i räntor, valuta- och aktiekurser leder till att tillgångar faller i värde. 80 procent av avkastningen som världens bästa aktiefondsförvaltare levererar kommer via den marknadsrisk de tar. 20 procent av avkastningen genereras via förvaltarens skicklighet. Vi är inte intresserade av marknadsrisken utan vill via vår modell bryta ut förvaltarens skicklighet, säger Otto Francke. Denna andra är marknadsrisk och är förknippad med marknaden i stort. Aktiv risk. Ett begrepp inom fondförvaltning och portföljteori. Aktiv risk är den som uppkommer genom aktiv förvaltning. Aktiv risk mäter hur en fonds avkastning har avvikit från dess jämförelseindex. Aktivt förvaltade fonder bör ha en lagom hög aktiv risk.

Marknadsrisk Video

Därför krymper kreditspreadarna marknadsrisk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *